slide-02


Pro více informací nás kontaktujte:

 

info@alavia.cz

+420 773 790 791


Základní informace

Jestliže se realizujete při práci s dětmi, máte již dostatek zkušeností a znalostí z praxe, jen vám chybí potřebný certifikát, abyste mohli zažádat o živnostenský list a svou činnost provozovat legálně, postačí vám vykonat pouze jednu zkoušku před autorizovanou osobou. Získané Osvědčení vám otevře dveře i k vysněné práci v mateřské školce či centru, dětské skupině, jeslích, apod.

Tento kurz je určen pro zájemce o vykonání autorizované zkoušky profesní kvalifikace „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“ u autorizované osoby Alavia Education s.r.o., kteří se nemohou z různých důvodů denně účastnit přípravy v profesním kurzu a těm, kteří potřebují zkoušku vykonat v krátkém čase.

Cílem tohoto kurzu je připravit účastníka k vykonání autorizované zkoušky před komisí dle hodnotících standardů MPSV.

Zkoušky realizuje vzdělávací společnost Alavia Education s.r.o. na základě udělené autorizace MPSV ČR podle zákona č.179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Číslo naší autorizace je 2017/24.

Cena včetně autorizované zkoušky

8 200 Kč

Průběh kurzu a zkoušky

Ucelená příprava na autorizovanou zkoušku a následné samostudium z přidělených podkladů.

Zkouška je zahájena prezencí účastníků, seznámením s pracovištěm a poučením o BOZP a PO. Pro ověření totožnosti účastníků je nutné předložit platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo pas). V rámci zkoušky je testována a ověřována odborná způsobilost dle kvalifikačního a hodnotícího standardu. Konkrétní témata najdete zde: https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-550-Chuva_pro_deti_do_zahajeni_povinne_skolni_dochazky

 

Zkouška je vykonávána před dvoučlennou zkušební komisí. Třetí člen komise zkouší první pomoc.

Obsah zkoušky

Zkouška se skládá: 

  • písemná část – ověření formou testu
  • ústní část, praktické předvedení a modelové situace z pedagogicko-psychologické praxe
  • ústní zkouška a řešení modelové situace z oblasti první pomoci dětem

Písemná část:

Každé kritérium je ověřováno minimálně 1 otázkou. Za úspěšné splnění testu se považuje 80 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 80 % otázek. Každý uchazeč zpracovává jedinečný test. Alavia Education s.r.o. má k dispozici širokou škálu testových vzorů. Otázky jsou otevřené i uzavřené.

Ústní část:

Zkušební komise ověřuje ústně všechny kompetence kvalifikačního standardu. Uchazeč si losuje min. 1 otázku ke každému kritériu.

Modelové situace z oblasti první pomoci: 

Uchazeč si losuje 1 modelovou situaci z praxe, jejíž řešení popíše a předvede. Zkoušející mohou pokládat doplňující otázky.

Výstupní doklady

Osvědčení o získání profesní kvalifikace „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“

Časový harmonogram

Přípravný kurz – 24 hodin

Zkouška – 2,5 až 4 hodiny

Termíny

V případě většího počtu uchazečů vám připravíme termín na míru!!!

Termíny 1. pololetí 2020 – PRAHA
Leden: 13., 14., 15. (zkrácený přípravný kurz), zkouška 18.1.2020
Únor: 17., 18., 19. (zkrácený přípravný kurz), zkouška 22.2.2020
Březen: 9., 10., 11. (zkrácený přípravný kurz), zkouška 21.3.2020
Duben: 6., 7., 8., (zkrácený přípravný kurz) zkouška 18.4.2020
Květen: 4.,5.,6. (zkrácený přípravný kurz), zkouška 16.5.2020
Červen: 1.,2.,3. (zkrácený přípravný kurz), zkouška 13.6.2020

Objednávka kurzu

Vyplňte, prosím, tyto údaje a my vše již zařídíme za vás:

jméno a příjmení (*)

mobil (*)

e-mail(*)

IČO

poznámka

bezpečnostní otázka