slide-01


Cíl auditu

Cílem interního auditu je analýza současného systému správy a zabezpečení osobních údajů ve třech okruzích (zaměstnanci, zákazníci, potenciální zákazníci) a doporučení adekvátních změn.


Pro více informací nás kontaktujte:

 

info@alavia.cz

+420 773 790 791


Základní informace

GDPR (General Data Protection Regulation) je nařízení Evropského parlamentu a Rady EU o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, které bylo přijato v dubnu 2016 a nabude účinnosti 25. května 2018. 

Obsah

 • Analýza procesů, při kterých se zpracovávají osobní údaje
 • Datový audit evidence osobních údajů a způsobů zpracování
 • Návrh a doporučení pro dosažení souladu s nařízením GDPR
 • Návrh a implementace změn
 • Plán realizace a řízení implementace nápravných opatření
 • Školení odpovědnosti při nakládání s osobními údaji
 • Úpravy smluv s dodavateli i odběrateli (zákazníci a potenciální zákazníci)
 • Změny zabezpečení včetně úprav IT systémů
 • Zajištění souhlasů ke zpracování osobních dat
 • Směrnice a zavedení organizačních pravidel
 • Nová agenda Definice ochrany dat chráněná přístupovými právy
 • Nová agenda Souhlasů navázaná na Definice ochrany dat
 • Poskytnutí  konkrétního osobního údaje pouze oprávněnému uživateli za podmínek definovaných v agendě Definice ochrany dat a při existenci platného souhlasu konkrétního subjektu údajů
 • Výpis, výmaz, export dat
 • Logování zpracování dat – včetně čtení dat

Cena

Cena od 14 000 Kč bez DPH dle individuální dohody

Auditor

Pavla Polášková – autorizovaná osoba s dlouholetou praxí v auditorské činnosti

Termíny

Dle dohody

Časový plán

3 – 6 hodin (dle velikosti firmy)

Místo konání

Audit bude probíhat v místě určeném klientem.

Objednávka auditu

Vyplňte, prosím, tyto údaje a my vše již zařídíme za vás:

jméno a příjmení (*)

mobil (*)

e-mail(*)

IČO

poznámka

bezpečnostní otázka