Ostatní kurzy

 Projektové řízení

Projektové řízení je soubor činností, které je nutno naplánovat a realizovat v požadovaném čase a s plánovanými náklady tak, aby bylo dosaženo stanoveného cíle. Kurz vás seznámí s problematikou projektového řízení a hlavními činnostmi projektového manažera či vedoucího projektu a dalších členů projektového týmu.

 Lean Canvas a Zákaznický avatar

Lean Canvas je zjednodušený podnikatelský plán, který vám poskytne jasný pohled na váš podnikatelský nápad. Díky jeho struktuře při promýšlení záměru na nic nezapomenete a současně se vám bude lépe prezentovat případným investorům a partnerům. Obsahuje devět základních oblastní, na které byste neměli při vašem plánování zapomenout.