slide-02


Cíl vzdělávání

Cílem tohoto vzdělávacího kurzu je pomoci manažerům získat ucelený přehled o svých kompetencích, naučit je účinně uplatňovat svou moc a autoritu, maximálně využívat potenciál svůj i svých podřízených, uplatňovat kreativní a inovativní způsob řešení každodenních ale i nahodilých situací.


Pro více informací nás kontaktujte:

 

info@alavia.cz

+420 773 790 791


Základní informace

Kurz vás zasvětí do základů koučování a odhalí vám možnosti, které přispějí k dosahování lepších výsledků. Na kurzu si osvojíte zákonitosti koučování tak, abyste je mohli neprodleně uplatnit ve své manažerské praxi. Objevíte nový postoj k osobním a profesním cílům.

Obsah

 • Role a poslání manažera
 • Profesionální vedení porad a prezentace
 • Motivace pracovníků
 • Delegování úkolů
 • Vyjednávání a argumentace
 • Řešení konfliktů
 • Tvorba výkonných týmů
 • Praktický nácvik modelových situací

Předpoklady

Kurz je určen především manažerům a vedoucím pracovníkům, kteří chtějí rozšířit své manažerské dovednosti a zvýšit efektivitu své práce.

Časový plán

Celkem 2 výukové dny = 16 výukových hodin.

Vedení, techniky

Kurzy jsou vedeny interaktivní, tréninkovou formou, jejíž součástí je dynamické lektorské vedení s důrazem na procvičování, trénování a koučování ve fázi zpětné vazby a opakovaný praktický trénink s cílem vytváření návyku.

Techniky

 • Výklad lektora
 • Cvičení
 • Brainstorming
 • Případová studie
 • Řešení příkladů z praxe
 • Hraní rolí
 • Videotrénink
 • Koučink
 • Zpětná vazba
 • Sebereflexe