Měkké dovednosti – soft skills (nebo také sociální kompetence) patří k základním schopnostem každého jedince, vycházejí z osobnostních rysů každého člověka a zasahují do všech sfér života (netýkají se pouze profesního působení jedince, ale jeho celkového jednání a vystupování v běžném styku s lidmi). Zvládnutí technik měkkých dovedností rozvíjí potenciál každého člověka a zvyšuje jeho šanci k úspěšnému prosazení se ve společnosti a ve své profesi.Využijte možnosti jak se naučit a zdokonalit ve vlastním jednání, sebeprosazení a efektivnímu výkonu ve své profesi prostřednictvím Soft skills kurzu společnosti Alavia Education s.r.o.

Zároveň se dozvíte spoustu zajímavých informací o sobě samém a o dalších možnostech, jak rozvíjet své úspěšné a efektivní JÁ.

Zaměřujeme se na oblasti komunikace, asertivity, zvládání konfliktních situací, stress management, manažerské dovednosti, prezentační dovednosti, kreativní myšlení a spoustu dalších praktických oblastí, jak se dále rozvíjet.

 

Soft skills kurzy

 On-line marketing

Kurz vám pomůže zorientovat se v prostředí marketingu na internetu. Provede vás základy online marketingu. Je vhodný pro všechny, kteří chtějí získat přehled v digitálních marketingových kanálech. Kurz je pro vás vhodný také v případě, že máte na starosti firemní web, nebo se zabýváte obchodní činností.

 Obchodní dovednosti – vyjednávání, argumentace

V tomto kurzu si osvojíte pravidla efektivní komunikace se zákazníkem ve všech fázích prodejního procesu. Kurz vás vybaví moderními a efektivními dovednostmi osobního prodeje a připraví vás na konkurenci. Během kurzu budete nově nabyté dovednosti procvičovat simulacemi různorodých prodejních situací.

 Školení mistrů výroby

Mistr zastává ve výrobě velmi důležitou funkci. Měl by disponovat určitými dovednostmi, znalostmi, ale i zkušenostmi, a měl by mít snahu se dále rozvíjet. Náš kurz vám s tímto rozvojem pomůže. Naučí vás vést pracovníky a správně s nimi komunikovat takovým způsobem, aby byla zajištěna produktivita ve výrobě, a aby výroba probíhala bezproblémově a také kvalitně.

 Leadership a vedení lidi

Vedení (leadership) je jednou ze základních manažerských funkcí (činností) ve všech jejich novějších pojetích. Manažerský styl, který klade důraz na schopnost vedoucího pracovníka stimulovat svůj tým k splnění úkolů prostřednictvím určování směru.

 Komunikace pro řidiče autobusů MHD

Kurz je určen pro řidiče autobusů MHD i zájezdové dopravy, kdy je obsah upraven přesně na míru dané organizaci. V kurzu si účastníci na jedné straně uvědomí, že poskytují určitý druh služby a jsou výkladním oknem svého zaměstnavatele. Na druhé straně se naučí komunikovat se zákazníky tak, aby si zachovali duševní zdraví a pohodu. Kurz vychází z praktických zkušeností.

 Lean Canvas a Zákaznický avatar

Lean Canvas je zjednodušený podnikatelský plán, který vám poskytne jasný pohled na váš podnikatelský nápad. Díky jeho struktuře při promýšlení záměru na nic nezapomenete a současně se vám bude lépe prezentovat případným investorům a partnerům. Obsahuje devět základních oblastní, na které byste neměli při vašem plánování zapomenout.

 Asertivní komunikace

Umět ve správnou chvíli asertivně reagovat a využít techniky asertivní komunikace může pomoct při řešení konfliktních situacích, pomůže rozvíjet zdravé sebevědomí, schopnost umět se prosadit a vede tak k uspokojení potřeb všech zúčastněných.

 Prodejní dovednosti

Prodejní dovednosti jsou důležité pro efektivní rozvoj obchodu, plánování obchodní strategie vyhledávání nových zákazníků a rozvíjení dlouhodobých vztahů s klienty.

 Profesionální prezentace

Při profesionální prezentaci je důležité umět zaujmout posluchače, efektivně předat podstatné informace, reagovat na námitky a otázky a mít svůj projev zcela pod kontrolou.

 Profesionální telefonická komunikace

Telefonování je stále důležitým nástrojem pro komunikaci ve spoustě profesí. Kurz profesionální telefonické komunikace se zaměřuje na rozvoj verbálního projevu, tak abyste dokázali pohotově řešit složité komunikační situace a i po telefonu působili profesionálně.

 Transakční analýza v komunikaci

Transakční analýza rozebírá komunikaci z hlediska podnětu a následné reakce, pracuje s dynamikou a typem osobnosti v intelektuální a emocionální rovině, rozlišuje ego-stavy a životní scénáře.

 Projektové řízení – základní kurz

Projektové řízení je soubor činností, které je nutno naplánovat a realizovat v požadovaném čase a s plánovanými náklady tak, aby bylo dosaženo stanoveného cíle. Kurz vás seznámí s problematikou projektového řízení a hlavními činnostmi projektového manažera či vedoucího projektu a dalších členů projektového týmu.

 Projektové řízení – pokročilé techniky

Projektové řízení je soubor činností, které je nutno naplánovat a realizovat v požadovaném čase a s plánovanými náklady tak, aby bylo dosaženo stanoveného cíle. Kurz vás seznámí s problematikou projektového řízení a pokročilými technikami a nástroji, které lze v rámci projektového řízení využívat ke zvýšení jeho efektivity.

 Finanční řízení

Úspěšné vedení podniku vyžaduje znalost principů podnikového hospodářství. Pro controllery a manažery je schopnost finančního řízení důležitým předpokladem úspěšné práce a jednání.

 

 Základy štíhlé výroby

Štíhlou výrobu v našem poradenském pojetí chápeme jako horizont, k němuž v organizaci postupujeme uplatňováním celé řady metod a nástrojů a vidíme je vždy firemní perspektivou.

 Elevator pitch

Dostáváte se do situací, kdy potřebujete rychle, efektivně a zajímavě představit váš business? Často máte na upoutání posluchače jen pár okamžiků, ať už se potkáte na rautu, ve vlaku či ve výtahu. Prvotní zájem posluchače vydrží maximálně dvě minuty, během kterých můžete získat obchodního partnera, nebo zcela ztratit jeho zájem. Této krátké prezentaci se říká elevator pitch – výtahová řeč nebo prezentace ve výtahu.

 Profesionální networking

Networking je komplex několika aktivit, díky kterým si můžete vybudovat kvalitní síť kontaktů. Nezáleží na tom, jestli jste již s networkingem začali, nebo se teprve odhodláváte. Společně se zaměříme na pevné základy, na kterých si vybudujete osobitý styl. Probereme nejčastější chyby a naučíte se základní návyky.