slide-03-2


Cíl vzdělávání

Cílem kurzu je naučit účastníky výrobě, degustaci a prodeji piva tak, aby se uplatnili v různých oblastech. Např. ve specializovaných obchodech, barech, restauracích, pivovarech.


Pro více informací nás kontaktujte:

 

info@alavia.cz

+420 773 790 791


Základní informace

Spousta lidí má dnes v oblibě pivo. Jestliže chcete svým hostům zpestřit gastronomický zážitek, zkuste se zaměřit i na tuto oblast. Znalost pivní kultury a správné techniky čepování piva může být pro Vás potažmo i pro Vaše hosty velmi přínosná.

Obsah

 • Pivo dnes a v minulosti – historie pivovarnictví
 • Postup výroby piva
 • Dělení piva a značení
 • Čepování piva
 • Podávání piva
 • Degustace piva
 • Vhodná kombinace s pokrmy

Předpoklady

Kurz je určen pro zaměstnance a podnikatele v oblasti pohostinství, v cestovním ruchu, ve výrobě potravin a jejich distribuci.

Časový plán

Celkem 1 výukový den = 8 výukových hodin

Vedení, techniky

Kurzy jsou vedeny interaktivní, tréninkovou formou, jejichž součástí je dynamické lektorské vedení s důrazem na procvičování, trénování a koučování ve fázi zpětné vazby a opakovaný praktický trénink s cílem vytváření návyku.

Techniky

 • Výklad lektora
 • Individuální a skupinová cvičení
 • Diskuze
 • Případové studie
 • Modelové situace, hraní rolí
 • Praktický nácvik
 • Sebereflexe
 • Zpětná vazba