slide-03


Cíl vzdělávání

Cílem vzdělávacího kurzu je, aby absolventi prohloubili své dovednosti v programu GIMP a naučili se jej ovládat na profesionální úrovni.


Pro více informací nás kontaktujte:

 

info@alavia.cz

+420 773 790 791


Základní informace

Program GIMP je vhodný zejména pro práci a úpravu fotografií, vytváření koláží a taky pro tvorbu grafických prvků pro webové stránky. Jeho součástí je práce s vrstvami, kanály, křivkami, nabízí mnoho rozšířených možností výběrů a kreslících nástrojů. Absolvování tohoto kurzu prohloubí Vaše dosavadní znalosti a dovednosti v tomto programu.

Obsah

 • Opakování základů práce v programu GIMP
 • Práce s kanály a cestami
 • Pokročilé práce s maskami
 • Pokročilé úpravy fotografií
 • Pokročilé práce s vrstvami
 • Pokročilé práce s filtry
 • Pokročilé práce s barvami
 • Jednoduché animace

Předpoklady

Předpokladem je základní uživatelská znalost práce na počítači a základní orientace v programu GIMP.

Časový plán

Celkem 2 výukové dny = 16 výukových hodin.

Vedení, techniky

Kurzy jsou vedeny interaktivní, tréninkovou formou, jejichž součástí je dynamické lektorské vedení s důrazem na procvičování, trénování a koučování ve fázi zpětné vazby a opakovaný praktický trénink s cílem vytváření návyku.

Techniky

 • Interaktivní výklad lektora
 • Diskuze
 • Individuální a skupinová cvičení
 • Řešení příkladů z praxe
 • Případové studie
 • Praktický nácvik
 • Koučování
 • Sebereflexe
 • Zpětná vazba