slide-01


Cíl vzdělávání

Cílem tohoto vzdělávacího kurzu je naučit účastníky profesionálním metodám pro práci s obrazem a pomoci tak zefektivnit jejich práci v programu Adobe Photoshop.


Pro více informací nás kontaktujte:

 

info@alavia.cz

+420 773 790 791


Základní informace

Adobe Photoshop je nejčastěji využívaný program pro úpravu fotografií v počítači. Absolvováním základního kurzu Adobe Photoshopu se naučíte, jak snadno zpracovávat fotografie na profesionální úrovni a vytvářet poutavé kompozice.

Obsah

 • Orientace v prostředí programu Adobe Photoshop
 • Pokročilé úpravy fotografií, retuše
 • Práce s vrstvami
 • Práce s kanály
 • Práce s maskami
 • Zásuvné moduly Photoshopu
 • Používání filtrů
 • Animace
 • Případové studie a cvičení

Předpoklady

Kurz je vhodný především pro uživatele programu Adobe Photoshop s jeho základní znalostí.

Časový plán

Celkem 2 výukové dny = 16 výukových hodin.

Vedení, techniky

Kurzy jsou vedeny interaktivní, tréninkovou formou, jejíž součástí je dynamické lektorské vedení s důrazem na procvičování a trénování ve fázi zpětné vazby a opakovaný praktický trénink s cílem vytváření návyku.

Techniky

 • Interaktivní prezentace lektora
 • Práce na PC
 • Cvičení
 • Případové studie
 • Řešení příkladů z praxe
 • Zpětná vazba