slide-02-2


Cíl vzdělávání

Cílem vzdělávacího kurzu je naučit jeho účastníky vytvářet samostatně díky práci v Adobe InDesign publikace a grafické návrhy.


Pro více informací nás kontaktujte:

 

info@alavia.cz

+420 773 790 791


Základní informace

Adobe InDesign je softwarem sloužícím pro sazbu (desktop publishing). Tento kurz je proto vhodný pro všechny, kteří se chtějí seznámit s postupy používanými při sazbě jednoduchých dokumentů, a kteří se chtějí naučit s pomocí tohoto softwaru vytvářet publikace či grafické návrhy.

Obsah

 • Úvod do počítačové grafiky
 • Základní funkce programu
 • Pomůcky pro práci (označení, režimy, pravítka, vodítka, mřížka, měřítko, lupa)
 • Tvorba dokumentů
 • Práce s textem a sazbou
 • Vkládání grafických prvků
 • Práce s fotografiemi
 • Práce s barvami
 • Práce s tabulkami
 • Aranžování a uspořádání
 • Rozvržení dokumentů
 • Předtiskové úpravy a tisk
 • Ukládání a publikování

Předpoklady

Předpokladem pro účastníky kurzu je alespoň základní uživatelská znalost práce s MS Windows.

Časový plán

Celkem 3 výukové dny = 24 výukových hodin.

Vedení, techniky

Kurzy jsou vedeny interaktivní, tréninkovou formou, jejichž součástí je dynamické lektorské vedení s důrazem na procvičování, trénování a koučování ve fázi zpětné vazby a opakovaný praktický trénink s cílem vytváření návyku.

Techniky

 • Interaktivní výklad lektora
 • Diskuze
 • Individuální a skupinová cvičení
 • Práce na počítači
 • Případové studie
 • Workshopy
 • Praktický nácvik
 • Zpětná vazba