slide-02


Pro více informací nás kontaktujte:

 

info@alavia.cz

+420 732 268 021


Základní informace

Jedná se o profesní kurz, který je určen pro ty z vás, kteří mají kladný vztah k dětem a chtějí o ně budoucnosti pečovat na profesionální úrovni, dosud jim však chybí potřebná kvalifikace. Je určen, ale také těm z vás, kteří se této profesi již věnují, ale nemají potřebné vzdělání. Po absolvování kurzu a složení zkoušky před autorizovanou osobou, která je nedílnou součástí našeho kurzu, získáte certifikát, který vás opravňuje k otevření vázané živnosti „Péče o dítě do tří let věku“. Vaše uplatnění však bude mnohem širší. Jistě vás uvítají v mateřských centrech, dětských centrech, ale i v mateřských školkách, firemních jeslích, atp.

Profil absolventa

  Profil absolventa je dán hodnotícími standardy Národní soustavy kvalifikací a odbornými kompetencemi dle Národní soustavy povolání. Mezi nejdůležitější získané kompetence pro toto povolání patří především osvojení si zásad bezpečnosti a prevence úrazů při práci s dětmi a poskytování neodkladné první pomoci dětem. Dalšími osvojenými kompetencemi v rámci kurzu jsou: péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování, vedení dítěte k základním hygienickým návykům. V rámci kurzu absolventi získají znalosti o uplatňování zásad správného životního stylu podle věku dětí, uplatňování metod a forem pedagogické práce s ohledem na věk dítěte. Naučí se řešit nepříznivé výchovné situace z pedagogicko-psychologického hlediska, dokáží uplatnit znalosti o vývojových etapách a socializaci dítěte v denní praxi. Absolvent zná a dokáže aplikovat při své práci etické principy, které se váží k činnosti chůvy. Absolvent kurzu je obeznámen s provozními a hygienickými pravidly vztahujícími se k práci s dětmi v zařízeních i domácnostech a orientuje se na legislativním poli souvisejícím s péčí o děti a pracovněprávními vztahy.

  Uplatnění absolventů

  Absolventi kurzu se mohou uplatnit v dětských skupinách, mateřských centrech, mikrojeslích a firemních jeslích a školkách, jako nepedagogický pracovník v mateřských školkách různých zřizovatelů, chůvy v domácnostech pro novorozence až předškolní děti, au-pair , pečovatelky o děti, zaměstnanci i zřizovatelé agentur. Mohou si zřídit vázanou živnost „Péče o dítě do tří let věku“ a pracovat samostatně či si zřídit vlastní dětskou skupinu, hlídací agenturu, atp.

  Vstupní předpoklady

  Ukončené základní vzdělání, 18 let, bez logopedické vady

  Výstupní doklady

  • Osvědčení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu
  • Osvědčení o získání profesní kvalifikace „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“

  Obsah kurzu

  Obsah kurzu je dán kvalifikačním standardem dle Národního číselníku kvalifikací pro povolání Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.

  • Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů
  • Poskytování první pomoci dětem
  • Péče o běžně nemocné dítě v domácím ošetřování
  • Vedení dětí k hygienickým návykům
  • Uplatňování zásad zdravého životního stylu podle věku dítěte
  • Uplatňování metod a forem pedagogické práce podle věku dítěte
  • Řešení nepříznivých výchovných situací z pedagogicko-psychologického hlediska
  • Uplatňování znalostí o vývojových etapách a socializaci dítěte v praxi
  • Dodržování etických principů při práci chůvy a vedení dítěte k morálním hodnotám
  • Orientace v pracovněprávních vztazích uplatnitelných v profesním životě chůvy
  • Provozní a hygienická pravidla při práci s dětmi v zařízení či domácnosti dítěte
  • Praxe

   

  Rozsah kurzu

  • 110 hodin teoretické přípravy
  • 50 hodin praktické přípravy v zařízeních péče o děti
  • Autorizovaná zkouška – 3 hodiny na účastníka

  Číslo akreditace: MSMT-10835/2016-1/285

  Číslo autorizace: MPSV – 2017/24

  Cena kurzu

  13 900 Kč bez DPH/osoba

  Kurz lze hradit prostřednictvím Úřadu práce. Pro bližší informace nás kontaktujte. Při větší skupině možnost slevy.

  Hlídání dětí

  V případě zájmu lze za mírný poplatek zajistit hlídání vašich dětí profesionální chůvou přímo na místě konání kurzu.

  Termíny

  25. 10. – 15. 12. 2018        Olomouc
  7. 1. – 2. 2. 2019                 Rožnov pod Radhoštěm
  11. 2. – 30. 3. 2019             Ostrava
  11. 3. – 20. 4. 2019             Olomouc

  Objednávka kurzu

  Vyplňte, prosím, tyto údaje a my vše již zařídíme za vás:

  jméno a příjmení (*)

  mobil (*)

  e-mail(*)

  IČO

  poznámka