slide-02


Pro více informací nás kontaktujte:

info@alavia.cz

tel.: +420 778 793 751


Základní informace

Jestliže se realizujete při práci s dětmi, máte již dostatek zkušeností a znalostí z praxe, jen vám chybí potřebný certifikát, abyste mohli zažádat o živnostenský list a svou činnost provozovat legálně, postačí vám vykonat pouze jednu zkoušku před autorizovanou osobou. Získané Osvědčení vám otevře dveře i k vysněné práci v mateřské školce či centru, dětské skupině, jeslích, apod. Pokud si ještě nejste jisti svými znalostmi a raději byste se připravovali ve skupině, můžete využít našich přípravných kurzů, které naleznete na našich stránkách mezi akreditovanými kurzy. Zde je již zkouška zahrnuta v ceně kurzu.

Zkoušky realizuje vzdělávací společnost Alavia Education s.r.o. na základě udělené autorizace MPSV ČR podle zákona č.179/2006 Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Číslo naší autorizace je 2017/24. Jedná se o státní zkoušku před autorizovanou osobou.  Složením zkoušky profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky 69-017-M absolvent prokazuje získání odborných kompetencí k výkonu povolání chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky, které jsou uvedeny ve kvalifikačním standardu Národní soustavy kvalifikací.

Cena

  • Cena zkoušky bez společné přípravy: 5 500 Kč

(znalosti získané samostudiem – materiály zasíláme po zaplacení ceny zkoušky)

  • Cena zkoušky včetně přípravy v akreditovaném rekvalifikačním kurzu: 13 900 Kč

(160 hodin + zkouška)

Průběh zkoušky

Zkouška je zahájena prezencí účastníků, seznámením s pracovištěm a poučením o BOZP a PO. Pro ověření totožnosti účastníků je nutné předložit platný průkaz totožnosti (občanský průkaz nebo pas). V rámci zkoušky je testována a ověřována odborná způsobilost dle kvalifikačního a hodnotícího standardu. Konkrétní témata najdete zde: https://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-550-Chuva_pro_deti_do_zahajeni_povinne_skolni_dochazky

Zkouška je vykonávána před dvoučlennou zkušební komisí. Třetí člen komise zkouší první pomoc.

Obsah zkoušky

Zkouška se skládá: 

  • písemná část – ověření formou testu
  • ústní část, praktické předvedení a modelové situace z pedagogicko-psychologické praxe
  • ústní zkouška a řešení modelové situace z oblasti první pomoci dětem

Písemná část:

Každé kritérium je ověřováno minimálně 1 otázkou. Za úspěšné splnění testu se považuje 80 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 80 % otázek. Každý uchazeč zpracovává jedinečný test. Alavia Education s.r.o. má k dispozici širokou škálu testových vzorů. Otázky jsou otevřené i uzavřené.

Ústní část:

Zkušební komise ověřuje ústně všechny kompetence kvalifikačního standardu. Uchazeč si losuje min. 1 otázku ke každému kritériu.

Modelové situace z oblasti první pomoci: 

Uchazeč si losuje 1 modelovou situaci z praxe, jejíž řešení popíše a předvede. Zkoušející mohou pokládat doplňující otázky.

Výstupní doklady

Osvědčení o získání profesní kvalifikace „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“

Čas zkoušky

2.5 až 4 hodiny.

Termíny

V případě většího počtu uchazečů vám připravíme termín na míru!!!

30. 3. 2019              Rožnov pod Radhoštěm
4. 5. 2019                Praha
16. 5. 2019              Praha
18. 5. 2019              Olomouc

Objednávka kurzu

Vyplňte, prosím, tyto údaje a my vše již zařídíme za vás:

jméno a příjmení (*)

mobil (*)

e-mail(*)

IČO

poznámka

bezpečnostní otázka