Klesající nezaměstnanost v EU

V posledních letech se situace pracovního trhu výrazně zlepšila. V Evropské unii klesla míra nezaměstnanosti na 8 %, což odpovídá 19,761 milionů lidí a dosáhla tak nejnižší úrovně od roku 2009. Podle údajů evropského statistického úřadu má nejnižší nezaměstnanost Česká republika (3,2 %) následovaná Německem (3,9 %). Na druhou stranu nejvíce nezaměstnaných je v Řecku a ve Španělsku.

Data pro Českou republiku poskytl Český statistický úřad, který vychází z výběrového šetření pracovních sil. Proto se tyto čísla rozcházejí s údaji Úřadu práce ČR, které jsou založeny na počtu registrovaných uchazečů o zaměstnání a podle kterých březnová míra nezaměstnanosti činí 4,8 %.

Na základě šetření Českého statistického úřadu sice nezaměstnanost v ČR dosáhla svého minima, ke kterému přispěl i nástup sezónních prací, ovšem růst zaměstnanosti se pomalu zastavuje. Mužů bez práce je méně, dokonce došlo k dosažení historicky nejnižší úrovně nezaměstnanosti a to 2,5 %, naopak stále roste počet nezaměstnaných žen.

Napsat komentář