Je libo home office?

Co tento termín znamená? Je to práce z domova. Sen mnoha zaměstnanců. Práce zdomova by se ve skutečnosti neměla označovat jako home office, lepším termínem je homeworking. Home office představuje spíše výjimečnou situaci, při které zaměstnanec jednou za čas z nějakého důvodu pracuje doma. Homeworking znamená, že práce doma je domluvenou normou. Někdy se používá také termín teleworking, což je moderní forma práce, kdy zaměstnanec plní své pracovní úkoly na dálku z odloučeného pracoviště s využitím telefonu, e-mailu, skypu a za využití jiných sociálních sítích.

Ráno vstát, uvařit si kávu, dojít k počítači ve vedlejší místnosti a začít pracovat – tuto možnost práce z domova nabízí v Česku zaměstnancům zhruba třetina firem. Vše se ale poměrně výrazně mění a procento se neustále zvyšuje. Home office a homeworking  vítají hlavně mladí lidé. Více než polovina bych jich dle průzkumu pracovala ráda mimo kancelář.

Lidé, kteří mají možnost pracovat z domova, jí využívají hlavně v pátek. Home office tak propojují s víkendem. Z domova je dobré dělat práci, na kterou je potřeba klid, například zpracování mezd, různých tabulek, psaní článků, kdy by vás mohli kolegové v kanceláři rušit. Na ty, kteří pracují pouze z domova, se nevztahuje úprava rozvržení pracovní doby, nemají nárok na náhradní volno nebo mzdu za práci přesčas ani ve svátek. Zaměstnavatel sice nemůže rozvrhnout zaměstnanci pracovní dobu, ale může po něm například požadovat, aby byl u počítače v určitou hodinu.

Práce z domova je vhodná a pracují tak nejčastěji počítačoví experti, obchodníci, účetní, nebo třeba pracovníci v marketingu. Zaměstnanci jsou řízeni způsobem, který není závislý na přímé každodenní kontrole. Práci z domova nevyhledávají pouze mladí lidé obecně, ale také ženy na mateřské dovolené. Těm se pak nabízejí další možnosti jako je částečný úvazek nebo pružná pracovní doba.

Existují však ještě další možnosti jak lze zaměstnancům vyjít vstříc. Například:

Stlačený pracovní týden: Jde o moderní formu práce, kdy zaměstnanec odpracuje týdenní pracovní dobu (40 hodin) za méně než pět dnů, například pracuje čtyři dny po deseti hodinách.

Sdílení pracovního místa: Právně se neliší od práce na částečný úvazek. Jde o moderní způsob výkonu práce, který spočívá v tom, že dva a více zaměstnanců pracují na jednom pracovním místě. Zaměstnanci sdílejí náplň práce připadající na jedno pracovní místo a poměrně (dle odpracované doby) jim přísluší mzda a nárok na dovolenou.

Sdílené kanceláře: Jde o komunitu nezávislých pracovníků, kteří nezávisle na sobě vykonávají ve sdíleném prostoru svou běžnou práci. Sdílené kancelářské prostory jsou kvalitně vybavené kanceláře určené pro pracovníky, kteří potřebují flexibilní zázemí, aniž by se museli starat o jeho provoz.

Virtuální kanceláře: Jsou vhodné pro podnikání na internetu a také pro podnikatele, kteří hodně cestují, a jejich skutečnou kanceláří je většinou kavárna. Součástí virtuální kanceláře jsou i běžné služby jako je například uložení pošty. Virtuální kancelář je tedy adresa, na které firma skutečně nesídlí, ale má ji zapsanou v obchodním rejstříku jako své oficiální sídlo.

Napsat komentář