Jaké pozice budou ohroženy nástupem robotů?

Mezinárodní průzkum, který probíhal ve 43 zemí a do kterého se zapojilo 18 tisíc zaměstnavatelů, měl za úkol zjistit, jaký dopad bude mít pokrok v digitalizaci a automatizaci na pracovní obory, pozice a jejich skladbu.

Rozvoj digitalizace a automatizace bude mít největší dopad na zaměstnance s nízkou kvalifikací, kteří se pomalu přizpůsobují novým požadavkům. Ohroženy budou obory jako prodej, finanční služby a administrativa, což se dotkne převážně žen. Budou sice vznikat nové pozice, kde se budou moci uplatnit, ovšem podle odhadů jich bude méně než míst ztracených. Kromě technických pozic se bude možné uplatnit především v zákaznickém servise, obchodě a v práci s lidskými zdroji. Větší důraz bude kladen i na sociální služby a zdravotnictví. Největší nárůst je potom očekáván v IT oblastech, ale také v personalistice.

Mnoho firem proto již investuje do interního vzdělávání, aby u svých zaměstnanců podpořila zvyšování kvalifikace v potřebných oblastech. Navíc se odhaduje, že přibude až 65 % nových pracovních pozic, které zatím ještě neexistují.

Napsat komentář