Jak se rychle přizpůsobit v nové práci?

Ptejte se a pište si poznámky – složitější postupy si zapisujte podrobněji. Jestliže jste ve firmě nováčkem, nikoho nepřekvapí, pokud se ho na něco zeptáte. V tomto případě na to máte nárok.

Tykání s rozvahou – snažte se zjistit situaci, a nespěchejte s tím. Zjistěte, jak to v nové firmě chodí. Pokud nenastane výzva k tykání po několika týdnech od vašeho příchodu, a ostatní si tykají je možnost nabídnout ho sám. Jinak platí pravidlo: starší a nadřízený nabízí tykání mladším a podřízeným.

Vzájemné vztahy mezi kolegy, a vztahy nadřízený/podřízený – udělejte si jasno ve vztazích a jejich struktuře. Všímejte si kdo má jaké postavení a mapujte jeho projevy a vlastnosti.
Nastudujte firemní zvyklosti – sledujte jak se k sobě kolegové vzájemně chovají. Jak reagují na změny, jak si organizují práci. Jak probíhá například doba oběda. Pomůže vám to zařadit se rychleji do kolektivu.

Chyby jsou lidské – pokud se vám podaří udělat nějaká chyba, nesnažte se ji zamaskovat, ale přiznejte se. I když máte pro tuto práci potřebné kompetence, chybovat je lidské a nikdo vám hlavu neutrhne. Kritiku přijměte s chladnou hlavou a zůstaňte klidný. Raději se snažte najít společnou řeč a řešení.

Nepřetvařujte se a snažte se uvolnit – zvláště první dny v nové práci jsou velice náročné na psychiku. Snažte se odměňovat a dostatečně odpočívat. Po skončení pracovní doby se snažte odpoutat od pracovních záležitostí.

Diskutujte s nadřízeným – ve zkušební době udržujte komunikaci se šéfem, aby viděl váš zájem. Snažte se s ním probrat jeho spokojenost vůči vaší osobě, zda zvládáte zadané úkoly dle jeho představ apod. Ptejte se na věci, které vám nejsou zcela jasné, nebo jen potřebujete doplnit informace. Pokud vám sdělí vaše nedostatky, pracujte na jejich odstranění a nápravě.

Dodržujte pracovní dobu a choďte včas – buďte dochvilní, pracovní dobu dodržujte a někdy můžete i přetáhnout. Ovšem nepřetahujte moc dlouho, aby nedošlo ke zneužívání. Je-li potřeba pomoci, aktivně se zapojte. Uvidíte, že to šéf ocení.

Autor: Mgr. Markéta Dostalíková

Napsat komentář