Inovace v závěrečných zkouškách na školách

Novinka spočívá v tom, že ve školním roce 2016/2017 bude možné skládat závěrečnou zkoušku elektronicky. Studenti si tak budou moci rozhodnout, zda chtějí písemnou zkoušku psát elektronicky nebo zůstanou u papírové formy. Týká se to téměř čtyřiceti oborů od karosáře, strojníka a autoelektrikáře přes cukráře, pekaře a řezníky až k zlatníkům, kadeřníkům a prodavačům. Důležitá je také kvalita jednotného tématu. Musí odpovídat současným požadavkům na různé obory. Důraz je kladen i na inovaci otázek z oblasti práce a zejména přizpůsobení podmínek závěrečných zkoušek pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami. Zásadní výhoda spočívá především v tom, že u elektronické zkoušky je anonymní hodnocení, tudíž je objektivnější, nespotřebuje se velké množství papíru a je snadnější pro žáky, kteří mají problémy s psaným projevem.

Napsat komentář