Firemní vzdělávání jako lákavý benefit

V současné době nízké nezaměstnanosti, kdy firmy bojují o každého zaměstnance, hraje roli jakákoliv výhoda, kterou mohou nabídnout navíc. Nejčastější motivací je samozřejmě vyšší mzda, ale pro nemalou část potenciálních zaměstnanců hraje roli i možnost dalšího vzdělávání.

Česká společnost klade, již na základě tradic, na vzdělávání velký důraz, který se poté přenáší i do pracovní oblasti. Spousta lidí je k dalšímu vzdělávání velmi otevřená a chce se naučit něco nového, což jim poté otevírá nové obzory i obohacuje jejich život. Někteří se učí nové věci jen v souvislosti s pracovním životem a vidinou postupu v kariéře. Jiní pro to, aby si stávající práci udrželi a další se potřebují zdokonalit v oblastech, ve kterých zaostávají.

Některé firmy vzdělávání vůbec nenabízejí, což z hlediska konkurenceschopnosti na trhu je jejich nespornou nevýhodou. Přitom je zcela jasné, že možnost vzdělávání v zaměstnání zvyšuje i celkovou spokojenost v práci. Pouhá existence systému vzdělávání ve firmě výrazně sníží pravděpodobnost, že se zaměstnanec začne poohlížet po kariéře u konkurence. Některé firmy si dokonce vychovávají a vzdělávají své odborníky, aby byli plně připraveni na konkrétní pozice.

Zorganizovat vzdělávací kurzy ve firmách nemusí být vůbec složité a nákladné. Trendem jsou on-line kurzy, které mohou docela dobře sloužit jako teoretický základ v určité oblasti vzdělávání, nicméně práci lektora, přímý osobní kontakt s účastníkem kurzu a praktické vyzkoušení si nově nabytých vědomostí ne vždy plně nahradí.

V posledních letech se firmy zaměřují hlavně na vzdělávání na manažerských postech. Mladí lidé a absolventi škol totiž přicházejí do firem s jinými prioritami než jejich předchůdci. Hledají v práci smysl, nepovažují práci a kariéru za svou jedinou prioritu, chtějí více sladit práci a soukromí a také jsou méně loajální. Když ve stávajícím zaměstnání nevidí potenciál, jsou mnohem náchylnější ke změna místa. Naučit se s nimi pracovat tak, aby ve firmách zůstávali a byli pro ně přínosem je pro manažery nová výzva. Spousta pracovníků na manažerských pozicích se systematicky vzdělává v nových oblastech také proto, aby předešla syndromu vyhoření, který právě tuto skupinu pracovníků postihuje nejvíce.

Napsat komentář