Elevator pitch

Elevator pitch se překládá jako prezentace ve výtahu, či výtahový prodej. Jedná se o krátkou prezentaci myšlenky, kterou je potřeba podat zajímavě a hlavně rychle. Na upoutání pozornosti máte pouze zhruba 30 sekund až 2 minuty, což odpovídá cestě výtahem a odtud pochází i název.

Takový projev potom musí být stručný, přesvědčivý a měl by vyzdvihnout jedinečnost vaší společnosti, produktu, podnikatelského záměru či přímo vás. Cílem tedy je upoutat posluchače, aby měl zájem se s vámi sejít a probrat vše podrobněji.

Elevator pitch využijete při náhodném setkání i při obchodním jednání. Proto je dobré mít v zásobě více variant, které použijete podle situace. Verze může být krátká, delší, určená pro laiky, či odborníky.

A jak by měl elevator pitch vypadat? Určete váš záměr nebo cíl. Popište, co vaše společnost dělá, v čem jste jedineční, v čem se lišíte od konkurence. Připojte i doplňující otázky, ať zapojíte i posluchače. Důležité je správně volit slova a stanovit si, co chcete, aby si o vás dotyčný zapamatoval. Je třeba pamatovat na to, že prezentace musí být krátká, srozumitelná, zajímavá a poutavá. Jen tak bude efektivní a posluchač si vás zapamatuje.

Až budete mít proslov nachystaný, natrénujte si ho na kolegovi, či kamarádovi, změřte si čas a poproste o zpětnou vazbu. Časem můžete svůj projev vylepšovat a chystat si varianty pro různé příležitosti.

Pokud vám elevator pitch dělá problémy a chcete se zdokonalit, můžeme vám pomoci prostřednictvím našeho kurzu. Více informací najdete zde.

Napsat komentář