Co znamená celoživotní vzdělávání?

Zahrnuje každé studium, které člověk během života absolvuje. Jedná se o kontinuální proces získávání informací a prohloubení dosavadních informací. Spadá sem povinná školní docházka, rekvalifikace, kurzy, školení, vzdělávání seniorů, atd. Cílem takového vzdělávání je naučit člověka učit se, rozvíjet své dovednosti a řešit problémy, které nastanou. Zaměřuje se na ekonomický růst, rozvoj a zaměstnanost. Napomáhá lidem s lepším uplatněním na trhu práce. Lze rozlišovat tři formy celoživotního vzdělávání: formální, neformální a informální. Formální vzdělávání je realizováno ve vzdělávacích institucích, spadá sem základní vzdělání, střední nebo vysoké. Neformální vzdělání poskytují neziskové organizace, kde je cílem získat schopnosti k rozvoji společenského a pracovního uplatnění. Informální vzdělávání se zaměřuje na získávání znalostí z každodenních aktivit, z činností v práci či ve volném čase.

Napsat komentář