Co je třeba vědět o průmyslu 4.0

Nejprve přišla pára a s ní první stroje, které zmechanizovaly některé z prací našich předků. Poté elektřina, výrobní pás a zrod hromadné výroby. Třetí éra průmyslu přišla někdy okolo úsvitu počítačů a začátků automatizace, když roboty a stroje začaly nahrazovat lidské pracovníky na zmíněných výrobních linkách.

A nyní přichází fáze průmyslu 4.0, ve které se počítače a automatizace spojí naprosto novým způsobem, s robotikou dálkově připojenou k počítačovým systémům vybaveným strojovými učícími algoritmy, které se mohou učit a ovládat robotiku s velmi malými zásahy ze strany lidských operátorů.

Průmysl 4.0 přináší to, co bylo nazýváno pojmem „chytrá továrna“, v níž kyber-fyzické systémy monitorují fyzické procesy továrny a dělají decentralizovaná rozhodnutí. Fyzické systémy se stanou Internetem věcí, komunikujících a spolupracujících jak se sebou navzájem, tak i s lidmi v reálném čase pomocí bezdrátové sítě.

Aby byla továrna či systém označeny za průmysl 4.0, musejí obsahovat:

  • Interoperabilitu – stroje, zařízení, snímače a lidé, kteří se navzájem spojují a komunikují spolu.
  • Transparenci informací – systémy vytvářejí virtuální kopii fyzického světa prostřednictvím údajů ze snímačů, aby byly schopny kontextualizovat informace.
  • Technickou asistenci – jak schopnost systémů podpořit lidi v rozhodování a řešení problémů, tak schopnost pomoci lidem s úkoly, které jsou pro ně příliš obtížné nebo příliš nebezpečné.
  • Decentralizované rozhodování – schopnost kyber-fyzických systémů samostatně dělat jednoduchá rozhodnutí a stát se tak nezávislými kolik je to jen možné.

 

Ale tak jako s každým jiným podstatným posunem i implementace průmyslu 4.0 skýtá výzvy:

  • Integrací nových systémů a zvýšením přístupu k nim se podstatně zvyšují problémy se zabezpečením dat. Navíc chráněné výrobní znalosti se také stávají bezpečnostním problémem IT.
  • Pro úspěšnou kyber-fyzickou komunikaci je potřeba vysoký stupeň spolehlivosti a stability, kterého může být těžké dosáhnout a poté udržet.
  • Udržení integrity výrobního procesu s menší mírou lidského dohledu se může stát omezujícím.
  • Zavádění nové automatizace s sebou vždy přináší ztrátu pracovních pozic lidí s vysokými platy
  • Vyhnutí se technickým problémům, které by mohly způsobit nákladné výpadky výroby.

Dále je zde systémový nedostatek zkušeností a pracovní síly pro vytvoření a implementaci těchto systémů, nemluvě o obecné zdrženlivosti podílníků a investorů tvrdě investovat do nových technologií.

Pro mnoho výrobních zařízení by však přínosy průmyslu 4.0 mohly převážit obavy. Ve velmi nebezpečných pracovních podmínkách by se mohly podstatně zlepšit zdraví a bezpečnost lidských pracovníků. Pokud budou údaje na každé úrovni výrobního a dodacího procesu, zásobovací řetězce se budou dát pohotověji ovládat. Počítačové řízení by mohlo vyrobit mnohem spolehlivější a souvislejší produktivitu a výstup. A výsledkem by pro mnoho podniků mohlo být zvýšení příjmu, podílu na trhu a zisku.

Napsat komentář