Cizí jazyk jako kvalifikační předpoklad

Neznalost cizích jazyků dokáže velmi zkomplikovat uplatnění na trhu práce. Z posledních průzkumů vyplývá, že cizí jazyky na pokročilé úrovni (C1/C2) ovládá pouze 26 % Čechů, na střední úrovni (B1/B2) potom 61 %. U testovaných kandidátů je nejrozšířenější angličtina (79 %), dále němčina (8 %) a francouzština (7 %).

Pro získání zaměstnání je znalost cizího jazyka skoro nutností, ale ve většině případů se jazyková úroveň uchazečů, kterou uvádějí ve svých životopisech, neshoduje s požadavky zaměstnavatelů. Pokročilá znalost anglického jazyka je však u zaměstnavatelů brána téměř už jako samozřejmost a vyžadují i další cizí jazyk, a to minimálně na středně pokročilé úrovni. Zároveň začíná být nedostatek kandidátů, kteří ovládají německý jazyk.

Samotná znalost cizího jazyka ovšem nic neznamená, pokud jej nepoužíváte a neprocvičujete v praxi. Pro skutečné ovládání jazyka se v první řadě nesmíte bát mluvit, dále také číst knihy či články, hovořit s lidmi při jakékoliv příležitosti, či každodenně využívat jazyk při práci.

Napsat komentář