Čeští zaměstnanci nemají velký zájem o další vzdělávání

Osmdesát procent tuzemských zaměstnanců je přesvědčeno, že je třeba pokračovat v učení, aby si udrželi nebo zvýšili svou zaměstnatelnost. Vyplývá to z globálního průzkumu, který ve 33 zemích uskutečnila společnost Randstad, jedna z největších personálních společností.

Celosvětově souhlasilo s nutností dalšího vzdělávání dokonce 86 procent respondentů. Češi přitom pociťují potřebu stále se vzdělávat méně než zaměstnanci v jiných zemích. Nejvíce si potřebu celoživotního vzdělávání uvědomují v Mexiku, kde to platí pro 97 procent zaměstnanců, a v Indii, Brazílii a Portugalsku, kde to činí shodně 95 procent. „V souvislosti s automatizací a robotizací se odhaduje, že 65 procent povolání vznikne úplně nově, přičemž je velmi těžké předvídat, jaké konkrétní znalosti pro ně budou potřeba. Proto do popředí mnohem více vstupuje schopnost a ochota kontinuálního vzdělávání,“ domnívá se Hana Púllová, ředitelka Randstadu v ČR.
Průzkum potvrzuje tezi, že probíhající revoluce v průmyslu mění potřeby pracovního trhu a že význam kurzů pro zaměstnance a dalších forem vzdělávání dospělých roste. Pro firmy je těžké sehnat pracovníky, kteří mají potřebné dovednosti. Proto bude důležitější než znalosti učenlivost a přizpůsobivost. Zároveň firmy budou muset více investovat do školení. Podle průzkumu společnosti ManpowerGroup téměř dvě třetiny společností investují do interního školení, aby dovednosti zaměstnanců nezaostávaly. „Nemůžeme zpomalit rychlost technologického pokroku, ale můžeme investovat do zlepšování dovedností zaměstnanců, abychom zvýšili schopnost organizací přizpůsobit se rychlým změnám,“ uvedl před časem generální ředitel ManpowerGroup Jonas Prising.

Zdroj: E15.cz

Napsat komentář