Celoživotní vzdělávání

Setkali jste se už s pojmem celoživotní vzdělávání, případně jste sami jeho účastníky? Ať už je to jakkoliv, věřte, že minimálně spontánně (informálně) jím procházíme často, aniž bychom si to uvědomovali. V celoživotním vzdělávání je zahrnuto jakékoliv učení v průběhu života. Jedná se o pokračující proces, kdy získáváme nové, ale i rozvíjíme současné vědomosti, schopnosti a dovednosti, a to v rámci povinné i nepovinné školní docházky, kde vše začíná, v rámci kurzů, rekvalifikací, školení, výcviků, a podobně. Celoživotní vzdělávání může probíhat jak formálně (organizovaně), tak neformálně (individuální zájmová činnost), tak i samovolně a neplánovaně (informativně). Formální vzdělávání probíhá podle právních předpisů a jeho stupně na sebe navazují. Jedná se o jakýsi základ podložený získáním diplomu a kvalifikací. Patří sem základní, střední, vyšší a vysokoškolské vzdělání. Neformální vzdělání získáváme díky soukromým a neziskovým organizacím, díky zaměstnavatelům a podobně. Často se jedná o rozšíření znalostí a dovedností v rámci pracovního uplatnění, či v rámci volnočasových aktivit, studiem jazyků, a dalších. Nezískáváme tak další stupeň vzdělání, jak v případě formálního vzdělávání.

Celoživotní vzdělávání je dnes nedílnou součástí nabídky spousty vysokých škol. Řada z nich realizuje vzdělávání seniorů (zvané univerzita třetího věku). Této skupina má taktéž možnost rozšiřovat své znalosti a dovednosti a v současné době má na výběr spoustu zajímavých oborů. Vysoké školy v rámci svého celoživotního vzdělávání většinou neudělují akademický titul. Vybrané obory probíhají v rámci akreditovaných programů, přičemž studenti celoživotního vzdělávání nemají statut studenta a studium si hradí z vlastních zdrojů. Absolventi celoživotního vzdělávání získávají osvědčení. Toto vzdělávání je tedy zacíleno na osobní rozvoj jednotlivců formou vysokoškolského studia, nikoliv na získání vysokoškolského diplomu. Můžeme se setkat i s výjimkami, kdy v rámci vybraných programů určitých vysokých škol může být studentovi díky vynikajícímu prospěchu poskytnuta možnost přestupu na prezenční studium daného zaměření. Realizovat celoživotní vzdělávání lze díky univerzitě třetího věku, ale nejedná se pouze o variantu jedinou. Další variantou celoživotního vzdělávání je studium distanční, které probíhá multimediální formou. Učitel i student jsou v přímém kontaktu díky využití počítačů, telefonů, e-mailu, e-learningu, a jiných prostředků. Další variantou je profesní celoživotní vzdělávání, kdy jsou rozvíjeny znalosti, schopnosti a dovednosti jednotlivce nezbytné pro jeho pracovní pozici. Jestliže vás zaujala například možnost studia na univerzitě třetího věku, neváhejte a zkuste si zjistit u vysokých škol, zda právě ony nenabízejí vámi vybraný obor i v rámci celoživotního vzdělávání.

Napsat komentář