Absolvováním školy vzdělávání nekončí

Abychom mohli profesně růst, je potřeba se vzdělávat i po absolvování školy. Sebevzdělávání je důležité pro každého jedince. Je možné vzdělávat se četbou odborné literatury, vyhledáváním informací na internetu, ale hlavní formou profesního vzdělávání jsou stále kurzy, semináře a školení, které organizují vzdělávací agentury.

A jaké jsou hlavní důvody pro neustálé celoživotní vzdělávání?

Modernizace pracovních technik a pracovních prostředků, které se neustále vyvíjí. Je tedy potřeba zaškolení, abychom dokázali udržet krok s novými technologiemi, ať už se to týká strojů, či nových softwarů, se kterými je potřeba pracovat.

Měnící se legislativa nás zase nutí mít přehled o nových zákonech, předpisech, vyhláškách a jejich novelizací.

Dalším důvodem může být ztráta zaměstnání a následná potřeba rekvalifikace. Nebo naopak kariérní růst, se kterým souvisí i vyšší nároky na znalosti a dovednosti, či potřeba získat odbornou způsobilost.

V konkurenceschopnosti na pracovním trhu nám pomohou vyniknout jazykové dovednosti, ale také klíčové měkké dovednosti, jako například schopnost mezilidské komunikace nebo schopnost řešit vzniklé problémy.

Určitý růst je důležitý pro každého, ať už jde o profesní kariéru nebo osobní rozvoj. A jelikož se s dobou neustále navyšují požadavky na znalosti a dovednosti, měli bychom se vzdělávat neustále, celoživotně.

Napsat komentář