6 top Smart Cities – 1.část

Přestože města generují 80 % bohatstvím, svět čelí také mnoha ekonomickým, environmentálním, demografickým a sociálním výzvám. Do roku 2050 bude žít 70 % světové populace ve městech. Rapidní urbanizace a stárnoucí populace budou působit větší a větší nápor na zdroje energetické, infrastrukturální, přepravní a zdravotní péče. Aby se města s těmito výzvami vypořádala, musejí implementovat nové technologie.

Už ne z budoucnosti

Chytrá města již nejsou z budoucnosti. Jsou zde a rapidně rostou, drží tempo s expanzí Internetu věcí a ovlivňují tak komunální služby po celém světě. Pro zlepšení městského života chytrá města spolupracují s vývojáři, specialisty na velká data, inovátory a strategickými mysliteli. Velké společnosti jako například IBM a Cisco spolupracují s úřady pro městské plánování a univerzitami, při němž se zaměřují na zlepšování hromadné dopravy, vymáhání práva, využití energií a nakládání s odpadem použitím datově poháněných systémů. Představte si chytře uvažující dopravní semafory, užitečné aplikace, chytré pouliční osvětlení a chytrá parkoviště.

Zde je několik inspirativních chytrých měst ze všech koutů světa, která už vědí, jak na to.

  1. Seattle, Spojené státy americké

Americké město Seattle se pro vyřešení několika problémů sahajících od připravenosti na zemětřesení, dopravy po snížení emisí uhlíku, což je klíčový úkol, jelikož v pracovní dny je v centru ještě o 100 000 lidí více, spojilo s Washingtonskou univerzitou. Město používalo analytiku pro snížení emisí uhlíku asi ve 45 procentech svých budov. Seattle také implementoval systém adaptivního řízení dopravy, což umožnilo semaforům přizpůsobovat se měnícímu se stavu na komunikacích a povětrnostním podmínkám. Ve spolupráci s Washingtonskou univerzitou město Seattle zavedlo RainWatch, projekt monitorující srážky v reálném čase, umožňující městu vysílat varovné zprávy, aby byli obyvatelé a infrastruktura v bezpečí, když je zvýšené riziko záplav. Pak je zde projekt chytrého zavlažování parků zajišťující efektivní zacházení s vodou. Tento rok město zavádí 800 kamer na tělo pro příslušníky policie a hlavně pilotní technologii ShotSpotter pro detekci výstřelu pro přesnou lokalizaci místa střelby. Pro zlepšení své technické infrastruktury město nedávno otevřelo nové datové centrum, nahrazující minulé, které v roce 2012 téměř zhavarovalo. Nové datové centrum dokáže vydržet přírodní pohromy včetně zemětřesení.

  1. Helsinki, Finsko

Finské hlavní město Helsinki prosazuje své smart city projekty skrze své inovační platformy, které umožňují řešení testovat v existujícím městském prostředí. Území, kde se tyto pilotní testy odehrávají, je čtvrť Smart Kalastama, kde je v centru dění spolutvoření a pružný vývoj. Její obyvatelé jsou iniciátory a testujícími nových technologií a chytrých služeb. Kalastama se chce stát tak efektivní, že její obyvatelé získají jednu hodinu volného času denně navíc. Některými z těchto pilotních projektů jsou například parkovací místa s nabíječkami pro elektromobily nebo systémy automatického sběru odpadu, které snižují dopravu popelářských aut až o 90 procent. Pak je tu chytrá rozvodná síť a sledování energie v reálném čase, které usiluje o snížení spotřeby energie o 15 procent a aplikace plánující nejefektivnější dopravní trasy prostřednictvím jakéhokoli způsobu přepravy. Finské školy jsou široce známé díky svému vzdělávacímu systému myšlení napřed. Školní osnovy se začínají vzdalovat od běžné pedagogiky směrem k více požadovaným metodám učení. Součástí těchto metod jsou výročně pořádané inovace ohledně otevřených dat, hackatony (hackovací maratony) a soutěže otevřených aplikací.

  1. Milton Keynes, Velká Británie

Milton Keynes je malé město ve Spojeném království s velkými plány. Předpovídá se, že během příštích 10 let vzroste jeho počet obyvatel z 250 tisíc na okolo 300 tisíc. Vzhledem k této předpovědi město identifikovalo potenciální krizi v oblastech energií, dopravy a spotřeby vody. Milton Keynes se rozhodlo stát se britským průkopníkem na stezce chytrých měst za použití Internetu věcí pro zefektivnění života svých obyvatel a současně předcházení možným problémům spojeným s růstem města. Počiny v oblasti konektivity zahrnují aplikaci MotionMap popisující pohyb vozidel a lidí skrze město v reálném čase. Dalším pokrokem je snímací systém upozorňující řidiče na volná parkovací místa. V rámci snahy o snížení neefektivních cest popelářských aut Milton Keynes implementoval ve svých 80 recyklačních centrech technologii dálkových snímačů. Před zavedením auto často přijelo do recyklačního centra, pouze aby našlo prázdné kontejnery. Snímače komunikují s auty a ta je vyjíždějí na místo vyprázdnit pouze, pokud snímač hlásí, že kontejner je plný. Město Milton Keynes je toho názoru, že tento typ inovací bude klíčový pro snížení dopadu na životní prostředí, snížení zátěže na veřejné služby a zlepšení kvality života svých obyvatel. Pro zajištění trvalé spolehlivosti dat město také investovalo do nové jednogigabitové sítě na podporu technologické infrastruktury města a jeho zvýšených nároků na využití sítě.

Napsat komentář